صندلی انتظار اروند

حراج!

صندلی انتتظار 4 نفره با کف پشت فلزی تشک بدون میز مدل 3910 اروند

قیمت اصلی 16,340,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,360,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار 3نفره با کف و پشت فلزی با تشک و بدون میز مدل 3910 اروند

قیمت اصلی 13,340,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,540,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار 4 نفره با کف و پشت چوبی با تشک و بدون میز مدل 3912 اروند

قیمت اصلی 20,280,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,065,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار دونفره با کف پشتی چوبی با تشک بدون میز مدل 3912 اروند

قیمت اصلی 11,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,170,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار دونفره کف پشت فلزی با تشک بدون میز مدل 3910 اروند

قیمت اصلی 10,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,730,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5