صندلی کده

صندلی اپراتوری اروند

حراج!

صندلی اپراتوری با جک بلند مکانیزم دار حلقه زیر پایی بدون دسته مدل 5406 اروند

قیمت اصلی 5,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,520,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپراتوری با جک بلند مکانیزم وحلقه زیر پایی مدل 5416 اروند

قیمت اصلی 6,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,860,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپراتوری با مکانیزم بدون دسته مدل 2404 اروند

قیمت اصلی 5,405,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,190,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپراتوری با مکانیزم بدون دسته مدل 5404 اروند

قیمت اصلی 4,370,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,195,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپراتوری با مکانیزم و حلقه زیر پایی مدل 3814 اروند

قیمت اصلی 5,290,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,080,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپراتوری با مکانیزم و دسته مدل 5414 اروند

قیمت اصلی 5,175,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,970,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپراتوری جک بلند حلقه زیر پایی بدون پشتی ودسته مدل 1010 اروند

قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,910,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپراتوری مکانیزم مدل 3814 اروند

قیمت اصلی 4,025,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,865,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپراتوری مکانیزم همراه با تشک وپشتی مدل 3714 اروند

قیمت اصلی 4,140,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,975,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5