صندلی کنفرانسی اروند

حراج!

صندلی کنفرانس پایه ثابت با کف و پشت توری مدل 5510 اروند

قیمت اصلی 5,405,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,190,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانس پایه ثابت مدل 1910 اروند

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,420,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانس پایه ثابت مدل 3310 اروند

قیمت اصلی 5,290,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,080,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانس پایه ثابت مدل 3410 اروند

قیمت اصلی 5,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,185,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانس پایه ثابت مدل 3610 اروند

قیمت اصلی 5,175,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,970,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانس پایه ثابت مدل 5610 اروند

قیمت اصلی 5,290,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,080,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی با پایه فلزی مدل 5910 اروند

قیمت اصلی 6,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,860,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی پایه ثابت مدل 4410 اروند

قیمت اصلی 7,728,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,420,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی پایه ثابت مدل 6010 اروند

قیمت اصلی 5,060,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,860,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی مدل 5810 پایه ثابت اروند

قیمت اصلی 4,140,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,975,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی و ویزیتوری با جک بالابر و پایه ثابت چهار پر 5710 اروند

قیمت اصلی 7,360,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,065,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی وویزیتوری با مکانیزم پایه ثابت چهارپر مدل 5711 اروند

قیمت اصلی 7,360,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,065,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کنفرانس گردان جکدار بدون مکانیزم مدل 3114 اروند

قیمت اصلی 7,728,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,420,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5