صندلی کده

میز عسلی اروند

حراج!

ميز مربع 60*60با پایه چوبی با صفحه شيشه مدل 5019WG اروند

قیمت اصلی 5,640,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,470,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 60*60با پایه فلزی با صفحه چوب مدل 5019Mw اروند

قیمت اصلی 5,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,240,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 60*60با پایه فلزی با صفحه سنگ مدل 5019MS اروند

قیمت اصلی 9,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,925,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 60*60با پایه فلزی با صفحه شيشه مدل 5019MG اروند

قیمت اصلی 4,140,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 90*90با پایه فلزی با صفحه سنگ مدل 5021MS اروند

قیمت اصلی 13,455,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,050,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 90*90با پایه فلزی با صفحه شيشه مدل5021MGاروند

قیمت اصلی 6,095,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,920,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع60*60با پایه چوبی با صفحه چوب 5019WW اروند

قیمت اصلی 6,720,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,520,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع90*90با پایه فلزی با صفحه چوب مدل 5021MW اروند

قیمت اصلی 7,705,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,475,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مستطيل 115*57/5با پایه فلزی با صفحه چوب مدل 5020mw اروند

قیمت اصلی 6,440,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,245,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مستطيل 115*57/5با پایه فلزی با صفحه سنگ مدل 5020ms اروند

قیمت اصلی 11,385,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,045,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مستطيل 115*57/5با پایه فلزی با صفحه شيشه مدل MG5020 اروند

قیمت اصلی 5,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,240,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز پذیرایی مدلاور مستطیل مدل 5111 اروند

قیمت اصلی 3,335,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,235,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز پذیرایی مستطیل شیشه ای مدل 5012 اروند

قیمت اصلی 4,370,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,240,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز عسلی مدلاور با قوس بیرونی مدل 5210 اروند

قیمت اصلی 3,105,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
arv00085876_1
حراج!

میز عسلی مدولار با قوس داخلی مدل 5310 اروند

قیمت اصلی 3,105,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,010,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز عسلی مدولاور بدون قوس مدل 5110 اروند

قیمت اصلی 2,820,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,735,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز عسلی مربع شیشه ای مدل 5010 اروند

قیمت اصلی 3,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,345,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز مربع شیشه ای مدل 5013 اروند

قیمت اصلی 3,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,345,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

نيمكت یكنفره فلورنس با پایه چوبی مدل 4023W اروند

قیمت اصلی 4,920,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,625,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

نيمكت یكنفره فلورنس با پایه فلزی 4023M اروند

قیمت اصلی 3,738,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,530,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5