صندلی کارمندی داتیس

حراج!

صندلی کارمندی ER325 داتیس

قیمت اصلی 2,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,720,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی EV355 داتیس

قیمت اصلی 2,390,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,320,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی KR325X داتیس

قیمت اصلی 3,290,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,190,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی KV 355 X داتیس

قیمت اصلی 2,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,900,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی مدل EP365 داتیس

قیمت اصلی 2,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,085,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی مدل EP365X داتیس

قیمت اصلی 1,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,795,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی مدل EW450W داتیس

قیمت اصلی 3,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,715,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی مدل EW450WF داتیس

قیمت اصلی 4,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,090,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی مدل EZ430 داتیس

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,605,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی مدل EZ430P داتیس

قیمت اصلی 3,620,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی مدل EZ430T داتیس

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5