مبل اداری شیزن

حراج!

مبل تک نفره با پایه کروم S919N1 شیزن

قیمت اصلی 7,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,955,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

مبل تک نفره با پایه کروم دسته چوبی مدل S920N1 شیزن

قیمت اصلی 8,130,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,645,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

مبل تک نفره مدل S818N1 شیزن

قیمت اصلی 7,080,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,655,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

مبل دونفره پایه کروم مدل S919N2 فوم سرد شیزن

قیمت اصلی 11,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,340,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

مبل سه نفره با پایه کروم دسته چوبی S920N3 شیزن

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,325,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

مبل سه نفره پایه کروم مدل S919N3 فوم سرد ابکاری کروم شیزن

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,570,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

مبل شیزن دو نفره مدل S818N2 شیزن

قیمت اصلی 10,440,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,815,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5