صندلی پزشکی پارس تکنیک

حراج!

صندلی پزشکی f913 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L909 جک 12 سانت پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,620,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,450,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L910 جک 12 سانت پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,230,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,080,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L911 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,690,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,570,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L912 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,700,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5