صندلی مدیریتی جوان

حراج!

صندلی مدیریتی J2000 جکدار بلند مکانیزم سینکرون جوان

قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,280,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی مدیریتی J3020 جک بلند دسته آهنی سینکرون جوان

قیمت اصلی 9,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,555,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی مدیریتی J3040 جک بلند دسته آهنی سینکرون جوان

قیمت اصلی 9,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,555,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی مدیریتی J3060 جکدار بلند مکانیزم سینکرون جوان

قیمت اصلی 9,680,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,905,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی مدیریتی J750A جکدار پایه کروم مکانیزم براکت دار جوان

قیمت اصلی 6,680,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,145,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی مدیریتی J908A جکدار بلند مکانیزم سینکرون جوان

قیمت اصلی 8,625,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,935,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5