کمد فلزی افرند

حراج!

جا کفشی فلزی 24 تایی افرند

قیمت اصلی 8,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

جاکفشی 30 درب فلزی ورق 50 افرند

قیمت اصلی 9,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,100,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

فایل دوار زونکن خور 5 طبقه افرند

قیمت اصلی 12,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,500,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کمد 12 درب کوره ای فلزی افرند

قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,590,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کمد 18 درب فلزی چکشی افرند

قیمت اصلی 8,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,360,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کمد 2 درب روی هم فلزی افرند

قیمت اصلی 4,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,850,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کمد 2 درب شهربانی فلزی افرند

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,980,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کمد 3 درب فلزی افرند

قیمت اصلی 6,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,940,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کمد 4 درب روی هم فلزی افرند

قیمت اصلی 6,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,830,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کمد 6 درب کوره ای فلزی افرند

قیمت اصلی 6,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,380,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کمد 9 درب چکشی فلزی افرند

قیمت اصلی 7,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,930,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

کمد بایگانی فلزی افرند

قیمت اصلی 6,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,160,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5