صندلی کده

صندلی پزشکی

حراج!

صندلی آزمایشگاهی مدل T104 بدون پشتی بدون جک پیچی افرند

قیمت اصلی 1,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,330,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی f913 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی 1010 جکدار پایه کروم بدون دسته جوان

قیمت اصلی 3,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,600,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی J120 پایه کروم جوان

قیمت اصلی 4,375,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L106 شیزن

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,420,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L909 جک 12 سانت پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,620,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,450,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L910 جک 12 سانت پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,230,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,080,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L911 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,690,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,570,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L912 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,700,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی پیچی ساده ثابت افرند

قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,170,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی مدل BL106R مدل شیزن

قیمت اصلی 3,160,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,970,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی تابوره پشتی دار پیچی ثابت p 800 افرند

قیمت اصلی 1,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,570,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی تابوره پشتی دارجکدار چرخدار p 300 افرند

قیمت اصلی 2,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,890,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی جک دار چرخ دار ساده j200 افرند

قیمت اصلی 1,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,570,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی چرخدار پیچی ساده افرند

قیمت اصلی 1,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,350,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کف گرد رکابدار قابدار R420C شیزن

قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,140,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5